line decor
  
line decor

 
 
 

Biblioteksplenen ved Lille Lungegårdsvannet, Bergen

Planlagt av Torunn Hovland Ljone. Stauder levert av Ljono Stauder.7 avlange, smale bed som vart etablert i samband med Norsk gartnerforbund sitt 100-års jubileum i 2009. Eit samarbeid med Bergen kommune. Planting i juni 2009. Bileta er tekne juli/august 2010.